העלפט אונזער חתן גיין אונטער די חופה
cause

,**טייערע חברים

ידידינו הנאמן הבחור החשוב ..... איז שוין א בן שלשים**,** די יונגערע געשוויסטער האבן שוין חתונה געהאט אין א גוטע שעה. **זיין טאטע אן אדם חשוב וואס האט כל ימיו נהנה געווען פון יגיע כפו איז **ארויסגעשטיפט געווארן פון זיין לאנג יעהריגע פרנסה **און האט נישט אויפן טעגליכע הכרח ה״י**. דער בחור איז א כהן וד״ל, און קיין שום שידוך גייט נישט, לא עלינו ולא עליכםענדליך איז שוין דא א פאסיגע מדוברת, ערליך איידל פארשטענדליך, ווי עס קומט פאר אזא וואוילע ערליכע גוטע נשמה ווי אונזער חבר, אבער איין זאך האלט עס אפ! געלט! **דער שידוך קען נאר ווערן אויב דער בחור/חתן וועט אויף זיך אונטערנעמען אלע הוצאות פון ביידע צדדים, **דהיינו אויפן מינימאלסטן אופן א מאה אלפים דאללער!!! ער קען דאס נישט אליינס באווייזן אהן אונזער הילף?האבן מיר רעכט עהם צו לאזן ווייטער זיך עלטערן? ח״ו! היל״ת! אויף וועמענס אחריותביטע זייט אויך א חלק פון דעם נייעם לעכטיגן בית נאמן בישראל פון אונזער נאנטע חבר **וואס ליגט אין אונזערע הענט **אויפצובויען לשם ולתפארתשטרענגט זיך אהן מיט אן איינמאהליגן גרעסערע סכום כדי צו קענען אהער שטעלן דעם בנין עדי עדדער שכר וועט אי״ה זיך מערן לדורי דורות, מיט בני חיי ומזוני, געזונט שמחות מיט כל גוטס אמן**

Recent Donations

effective amount

Be the first to donate to this cause