ואהבתם את הגר Please All we want is £2/$2.
cause

A גר צדק from Columbia (South America) is hoping to set up a בית נאמן בישראל in a few weeks time in ארץ ישראל. The כלה is also a גיורת, so we have a double מצוה of ואבהתם את הגר.

We are all suffering from donor fatigue, מרן הגאון שר התורה ר' חיים קניאבסקי שליט"א gave a very warm ברכה to the חתן and was especially מקרב him because of his unbelievable מסירת נפש to join the עם הנבחר.

Please could you donate £2 to this special couple and send the message/link onto ten friends. We only need to reach 15000 kind Yidden to give this could the chance to build a home with respect.

Thank you

תזכו למצות

A. Kupetz (Manchester UK)

Recent Donations

effective amount

Be the first to donate to this cause