הכנסת כלה
cause.א וויי געשריי פון א מחותן א וואך פארן חתונה מאכען זיין טאכטערדי צייט פון חתונה מאכן א קינד, איז גאר א פרייליכע מאמענט, אבער און די מצב איז עס פאר די עלטערן גאר א אנגעשטרענגטע מאמענט, צוליב זיין אומגעהוירע שווערע מצב הפרנסה

עס רעדט זיך פון א יונגערמאן וואס ארבייט שווער על המחיה ועל הכלכלה, און ער לעבט א גאר א שפארזאם באשיידן לעבן, אבער אויב איז אים שווער סתם אזוי אויסציהאלטן זיין פאמיליע מיט די טאג טעגליכע ווערטשאפט, איז פאר אים חתונה מאכן גאר א שווערע לאסט וואס ער קען נישט טראגן אן מיר זאלן אים העלפן

ברוך השם צווישן זיין שפארזאמקייט אין גוטע פריינט איז שוין געדעקט געווארן 65% פון די חתונה אבער עס פעלט אים נאך אויס 19,000, איך ווייס אז איר זענט שוין מיעד פון אזויפיל קאמפיינס אבער די הכרח דריקט אז מיר מיזן אנקימען צי יעדען מיטל ער זאל נישט אריינפאלן אין חובות, וואס דאס וועט חלילה פארקריפלען זיין עתיד, מיט זיין שוואכע מקור הפרנסה, על כן בעט איך דיר מיין גוטער פריינט העלף מיר ארויס אים צי העלפן זיך צי פירן זיין טאטער אונטער די חופה מיט א שמחהדיגן מוט

איך נעם אין חשבון ווי שווער עס איז אייך פריש צי באמיטשענען מיט געלט, אבער מיר קימט אויך אויס זייער שווער עס צי בעטן נאר די הכרח צווינגט מיר עס צו טוהן, איך בעט נישט פון אייך די ריזיגע סכומים, איך בעט בלויז איר זאלט גיבן לויט וויפיל אייער יכולת ערלויבט, און בערת השית פרוטה פרוטה מצטרפת לחשבון גדולאין זכות פון די מצוה זאלט איר געבענטש ווערן מיט

בניי, געזונטע, לעכטיגע, ערליכע קינדער

חיי, לאנגע געזונטע יארן

מזוני, פרנסה בריווח עשירות מיט הרחוות הדעת.

פאר אייך און די גאנצע משפחה

Recent Donations

effective amount

Be the first to donate to this cause